Větné členy procvičování

Zkoušet si určovat větné členy je velmi důležité, protože je to jeden z nejlepších způsobů k naučení větných členů.

1. Vily stály samostatně.




2. Lež má krátké nohy.




3. Chalupa ze dřeva stála na kraji lesa.




4. Brýle proti slunci potřebuješ.




5. Byli to lidé z dnešní doby.




6. Ve vodě jsou ryby a raci.




7. Nepočítali s námi.




8. Sprinter běžel rychle.




9. Zítra jedeme s babičkou na dovolenou.




10. Papíroví draci se vznášeli na obloze.