Větné členy procvičování

Zkoušet si určovat větné členy je velmi důležité, protože je to jeden z nejlepších způsobů k naučení větných členů.

1. Vily stály samostatně.
2. Lež má krátké nohy.
3. Chalupa ze dřeva stála na kraji lesa.
4. Brýle proti slunci potřebuješ.
5. Byli to lidé z dnešní doby.
6. Ve vodě jsou ryby a raci.
7. Nepočítali s námi.
8. Sprinter běžel rychle.
9. Zítra jedeme s babičkou na dovolenou.
10. Papíroví draci se vznášeli na obloze.