Příslovečné určení

  • Latinsky adverbiale;
  • příslovečné určení je jeden z rozvíjejících větných členů;
  • označuje vnější okolnosti dějů;
  • závisí jen na slovesu, přídavném jménu nebo příslovci;
  • příslovečné určení rozlišujeme na holé (přijdou večer), rozvitý (přijdou zítra večerněkolikanásobný (běží rychle a nebojácně).
  • na příslovečné určení se ptáme:

Příslovečné určení

Otázky na PU

Příklad

PUM (místa) kde, kam, odkud, kudy Pracuji doma.
PUČ (času) kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho, jak často Včera jsem zaspal.
PUZ (způsobu) Vlastního způsobu jak, jakým způsobem Krásně tančí.
Míry kolik, do jaké míry Lístek na vlak stál pět korun.
Společenství spolu, s čím, bez čeho Cestoval s rodiči.
Prostředku čím, čí pomocí Letěl letadlem.
POP (příčiny) V užším slova smyslu proč Kvůli sestře se odstěhoval na venkov.
Účelu za jakým účelem Užíval motorové pily ke kácení stromů.
Podmínky za jaké podmínky Udělám to při dobré vůli.
  Přípustky i v kterém případě Kouřil přes zákaz.

 Závislost příslovečného určení

a) Na slovese

Auto přejelo přes cestu.

b) Na přídavném jménu

Foukal velmi studený vichr.

c) Na příslovci

Chlapec dopadl velmi pěkně.

 

 

Další příklady příslovečných určení

 Dědeček pracoval doma.

Příslovečné určení místa ve větě

Růže rozkvetou vždy na zahradě.

příslovečná určení ve větě

Sportovci se připravují odpovědně na závody.

Příklad příslovečného určení místa