Předmět

  • Latinsky objekt;
  • předmět je rozvíjející větný člen;
  • nejčastěji rozvíjí slovesa, někdy i přídavné jméno (zřídka);
  • Ptáme se na něj pádovými otázkami mimo 1. a 5. pádu;
  • u předmětu určujeme i jeho pád;
  • předmětem bývá nejčastěji podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno, číslovka a někdy i infinitiv slovesa;
  • předmět rozlišujeme na holý (navrhl automobil), rozvitý (navrhl tvary automobilů) a několikanásobný (navrhl automobily a letadla).

Předmět - tabulka přehled

Vyjádření předmětu ve větě

 

a) Podstatným jménem

Chlapec slepil letadlo. (Zde je předmět ve 4. pádě a jedná se o podstatné jméno)

b) Zájmenem

Letec jej zamířil. (Zde je předmět ve 2. pádě)

c) Číslovkou

Zaslechl jsem mluvit obě.

d) Přídavným jménem

Ukázal silnému svou vychytralost.

e) Příslovcem

Silnice domů byla rozbitá

g) Infinitivem slovesa

Odmítl vzdát se.

 

Příklady předmětů ve větách

Předmět se vždy zapisuje pod svým řídícím členem, takže v grafickém návrhu bude níže:

Pytel je plný mouky.

Předmět - řídicí člen

Sledujeme zvířata. (V této větě je nevyjádřený podmět, i přesto ho ale do grafického návrhu píšeme)

Předmět - nevyjádřený podmět

Chlapec mluvil o škole.

Předmět - konkrétní příklad

Cukrář si hraje s dortem.

Větný člen předmět - konkrétní příklad

Příklady několikanásobných předmětů ve větě.

Prodavač vyprávěl zákazníkům o zboží.

Větný člen - příklad předmětu ve větě

Sledoval sport a zprávy.

Konkrétní příklad předmětu ve větě

 

 

 

 

Předmět – testy

fdf