Podmět a přísudek

Podmět a přísudek patří k sobě; dle nich určuje i pravopisnou shodu přísudku s podmětem. Přísudek se s podmětem shoduje v osobě, čísle a často i v rodě a životnosti. Shoda je mezi nimi téměř vždy, jen v mimořádných a ustálených případech nikoli (např. Žába hop do vody).

Podmět a přísudek tvoří tzv. základní skladební dvojici, kterou si při větném rozboru určujeme vždy jako první, až pak určujeme další větné členy. Dá se tedy říci, že podmět přísudek jsou jádrem věty.

Příklady základních skladebních dvojic v grafické struktuře:

Květiny vykvetly.

Příklad podmětu a přísudku ve větě

Žák studoval, připravoval se.

Podmět a přísudek ve větě

Bratr a sestra tancují.

Grafické znázornění podmětu a přísudku