Přísudek

 • Latinsky predikát;
 • ve větě ho hledáme jako první (i dříve než podmět);
 • vyjadřuje, co dělá podmět;
 • nejčastěji je vyjádřen slovesným tvarem (jednoduchým nebo složeným);
 • přísudek můžeme rozdělit také na: holý (Petr studuje.), rozvitý (Petr dobře studuje.) a několikanásobný (Petr studuje a cestuje.).

Podmět a přísudek - graf

Druhy přísudků

Slovesný

a) Slovesný tvar jednoduchý (vyjádřen pouze jedním slovem)

Pracujeme. Anička pracuje. Pekař peče.

b) Slovesný tvar složený (vyjádřený více slovy)

Anička by pracovala. Pekař bude péctByli bychom odešli do Brna.

 

Přísudek jmenný se sponou (slovesně-jmenný)

Sponové sloveso (být, bývat, stát se , stávat se ) + jméno

Petr je lovec.

  

Přísudek vyjádřený způsobovým/fázovým slovesem + infinitivem

a) Vyjádřený způsobovým slovesem + infinitivem

Nemůže chodit.

b) Vyjádřený fázovým slovesem + infinitivem

Začíná pracovat.

  

Přísudek jmenný beze spony

sponu si v tomto případně můžeme doplnit

Mladost (je) radost.

 

Přísudek neslovesný (vyjádřený citoslovcem)

Žába žbluňk do rybníka.

 

 Více příkladů přísudků

Přísudek vyjádřený jednoduchým slovesným tvarem:

(Oni) kempují.

Maminka vaří.

 Přísudek vyjádřený sponovým slovesem (stávat se) a podstatným jménem.

Petra se stane lékařkou.

Přísudek vyjádřený sponovým slovesem a přídavným jménem

Karel byl silný.

Míša je hezká.

 

 

 

Více příkladů přísudků

Přísudek vyjádřený jednoduchým slovesným tvarem:

  • (Oni) kempují.
  • Maminka vaří.

 

Přísudek vyjádřený sponovým slovesem (stávat se) a podstatným jménem.

  • Petra se stane lékařkou.

 

Přísudek vyjádřený sponovým slovesem a přídavným jménem

  • Karel byl silný.
  • Míša je hezká.

 

Přísudek – testy
 • Najdi přísudek ve větě
 • Urči typ přísudku
 • Přísudek – všeobecný test