Určování větných členů ve větě

Určit větné členy není snadnou záležitostí. Vždy musíte myslet na to, že základem je rozeznat základní skladební dvojici (podmět a přísudek), pak se můžete vrhnout na ostatní rozvíjející větné členy.

[QUIZZIN 1]