Určování větných členů ve větě

Určit větné členy není snadnou záležitostí. Vždy musíte myslet na to, že základem je rozeznat základní skladební dvojici (podmět a přísudek), pak se můžete vrhnout na ostatní rozvíjející větné členy.

1. Chybovati je lidské.
2. Podél řeky vedla silnice.
3. První měsíc v březnu se koná očekávaný závod.
4. Vila stála osaměle u vody.
5. Michal pomáhal mamince.
6. Sejdeme se před obecním úřadem.
7. On byl statečný a pomluvám odporoval.
8. Růže kvetly na zahradě.
9. Na Vánoce jim chutnalo.
10. Utíkal jak o závod.