Příslovečné určení test

Je tu test na druhy příslovečného určení. Obsahuje 12 úloh. I když se vám nepodaří na 100 %, bude vám tato látka určitě jasnější, když test zkusíte vyřešit.

1. Ubrus byl na stole.2. Přepravovali ho vrtulníkem.3. Otec je v práci.4. Pro nemoc se omluvil.5. Volal mi to včera.6. Špatně jsme si rozuměli.7. Přišel domů pozdě.8. Nebyla oblečena vkusně.9. Pojedeš na kole?10. Šel na to mazaně.11. Petr už odešel do školy.12. To se stalo dnes.